meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Årsmöten

2016-10-23   
 

Kassören Lars Panzar redogör för ekonomin. I bakgrunden presidiet med mötessekr. Barbro Medin, mötesordf. Ing-Marie Panzar samt församlingens ordförande Aina Rasmussen.

Söndagen den 23 oktober 2016 höll Mariakyrkans församling sitt 27:e årsmöte. Efter en inledande andakt av pastor Rimon Murad på söndagens tema "Frälsningen", lotsade mötesordföranden Ing-Marie Panzar församlingen säkert genom de 25 punkterna på dagordningen.
Av verksamhetsberättelsen framgick att förutom det sedvanliga arbetet har under året bl.a. även arrangerats språkcafé med medborgarutbildning. Genom omfattande ideella insatser har en omdisposition av kyrkans lokaler gjorts, så att en lägenhet nu kan hyras ut, och kassören kunde glädjande nog redovisa ett positivt resultat för det gångna verksamhetsåret. Ett stort antal val till olika funktioner och tjänster genomfördes, och nya stadgar anpassade till den nya Equmeniaskyrkan antogs. Avslutningsvis tackade ordf. Aina Rasmussen alla som på olika sätt ställer upp och arbetar för församlingen.
Styrelsen för det kommande verksamhetsåret utgörs av Aina Rasmussen, ordf., Martin Edgélius, Göran Isacson, Bo Karlsson, Mariana Ljunggren, Martin Poyser, Christer Tak, Leifgunnar Wågenberg och Roger Östlund.

Mariakyrkans Ungdom höll sitt årsmöte söndagen den 16 oktober. Verksamheten har huvudsakligen utgjorts av fyra grupper barnmusik samt barnkören "På G" och söndagsskola. Det kommande verksamhetsåret räknar man med att även kunna ordna ungdomsträffar på fredagskvällarna.
Ungdomsrådet för det kommande verksamhetsåret utgörs av Ing-Marie Panzar, ordf., Lena Adem, Mariana Ljunggren, Erik Arvid Magnusson, Jonathan Murad, Lars Panzar och Roger Östlund.
 
a