meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

K o m m a n d e   A k t i v i t e t e r2020-02-18 10:00Bön

 
2020-02-18 14:00Trivselträff

 
2020-02-18 16:00Språkcafé

 
2020-02-19 14:00Bibelsamtal

 
2020-02-23 10:30Bön

 
2020-02-23 11:00Gudstjänst
Fastlagssönd. Kärlekens väg. Mark 10:32-45
Torgerd Jansson.
Ekumeniska musikkåren.
Kyrkkaffe.

 
2020-02-25 10:00Bön

 
2020-02-25 14:00Trivselträff

 
2020-02-25 16:00Språkcafé

 
2020-03-01 11:00Gudstjänst med nattvard
1:a sönd. i fastan. Prövningens stund. Mark 1:12-13
Rimon Murad.