meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

K o m m a n d e   A k t i v i t e t e r2019-07-24 15:00Sommarträff
Start vid Mariakyrkan.

 
2019-07-28 16:00Gemensam gudstjänst i Stadsparken
5:e sönd. e. trefaldighet. Efterföljelse. Matt 16:24-27
Jonathan Näsström.
Gemensam med Agape och Pingstkyrkan.

 
2019-08-01 15:00Sommarträff
Start vid Mariakyrkan.

 
2019-08-04 10:00Gudstjänst med nattvard
Kristi förklarings dag. Jesus förhärligad. Mark 9:1-13
Martin Poyser.

 
2019-08-06 17:00-20:00Våffelservering

 
2019-08-11 11:00Ekumenisk gudstjänst i Stadsparken
8:e sönd. e. trefaldighet. Andlig klarsyn. Matt 7:22-29
Musikkåren. Ekumenisk kör.
Vid regn hålls gudstjänsten i Pingstkyrkan.
Kyrkkaffe.