meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

K o m m a n d e   A k t i v i t e t e r2019-12-10 10:00Bön

 
2019-12-10 16:00Språkcafé

 
2019-12-15 11:00Gudstjänst
3:e sönd. i advent. Bana väg för Herren. Luk 3:1-15
Rimon Murad.

 
2019-12-17 10:00Bön

 
2019-12-17 16:00Språkcafé

 
2019-12-18 10:30Andakt
Furuliden.

 
2019-12-24 11:00Samling vid krubban
Julafton.
Den heliga natten. Luk 2:1-20
Rimon Murad.

 
2019-12-25 11:00Gudstjänst med nattvard
Juldagen. Jesu födelse. Luk 2:1-20
Rimon Murad.
Utgångskollekt till hjälpkassan.