meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix


VÄLKOMMEN TILL PÅSKENS GUDSTJÄNSTER I MARIAKYRKAN

torsdagen den 17 april kl. 19.00 GETSEMANESTUND
långfredagen 18 april kl. 11.00 GUDSTJÄNST
påskdagen 20 april kl. 11.00 GUDSTJÄNST.

VÄLKOMMEN TILL MARIAKYRKAN I KATRINEHOLM

en del avMariakyrkan ligger centralt i staden och adressen är
Fredsgatan 40, 641 30 Katrineholm.
Församlingen är ansluten till den nya Equmeniakyrkan som bildats av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.
Kyrkobyggnaden invigdes 1911. Kyrkans namn var då Immanuelskyrkan. Gamla vykort på kyrkan hittar du genom att klicka här.
Vi har i regel gudstjänst kl. 11 varje söndag. (kl. 10 under juni, juli och augusti.)
Därutöver erbjuder vi olika typer av program och aktiviteter. Välkommen att kontakta oss för att få veta mera om vad vi kan erbjuda!
Du når vår pastor Kristina Färdeman på telefon:
0150-10103 (exp.)
070-3169564
eller e-post kristina@mariakyrkan.nu
Kristina är ledig på måndagar.

STÖD VÅR VERKSAMHET !

Du kan stödja vår verksamhet genom att skänka en gåva till församlingens arbete. Enklast är att sätta in en summa på Mariakyrkans församlings bankgiro 776-5555. Tack för ditt bidrag!
Vill du ge ett bidrag till den nybildade kyrkan väljer du Equmeniakyrkans 90-konto plusgiro 90 03 28-6.

SÅNG OCH MUSIK

BARNMUSIKEN och BARNKÖREN På G i vår.

Dags att träffas i barn- och ungdomsgrupperna igen efter juluppehållet!

Barnkören ”På G” börjar månd. 13 jan kl. 18.00 – 19.00.
Barnmusik/syskongrupperna börjar tisd. 28 och fred. 31 jan kl. 9.30.
Barnmusik/1- och 2-åringar börjar tisd. 28 jan kl. 10.30.
Barnmusik/baby börjar fred. 31 jan kl. 10.30.
Upplysningar om grupperna lämnas av Birgitta Thörnberg.
Mejla birgitta@mariakyrkan.nu eller ring 0150-10103


MARIAKYRKANS KÖR

Mariakyrkans kör arbetar för närvarande i projektform. Det betyder att vi övar en speciell repetoar vid ett antal tillfällen inför olika framträdanden vid gudstjänster etc.
Övningarna är då i regel på måndagskvällar.
Ledare är Birgitta Thörnberg
Är du intresserad av att vara med får du gärna kontakta expeditionen

MUSIKKÅREN

Ekumeniska musikkåren under ledning av Alf Cromnow spelar också i Pingstkyrkan och vid en del utomhusevenemang.
Är du intresserad av att delta så hör gärna av dig till Alf Cromnow, tfn 0150-186 87.
Bilder på kåren hittar du härSÖNDAGSSKOLAN

Ungefär två gånger i månaden under terminstid är det söndagsskola samtidigt som vi firar gudstjänst. Barnen är med en stund i gudstjänsten, och får gå fram och titta vad som finns i ”hemliga skåpet”. Sedan går de till sin söndagsskola i ett annat rum.
Våren 2014 har vi söndagsskola 26/1, 9/2, 2/3, 16/3, 27/4 och 11/5.
Den 13/4 deltar barnen i gudstjänsten.
Klicka här om du vill se en bild från 10/11-13, när vi talade om Faros drömmar.
Påskdagen 2012 passade vi på att göra ett besök hos barnen. Följ med och hälsa på genom att klicka här.KONSTCAFÉ OCH KULTURFRUKOSTAR

Lunchandakterna på torsdagarna kl.12 med efterföljande konstutställning och servering har startat igen efter juluppehållet!

Vårens kulturfrukostar gästas av
Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan, den 15 febr.
Astrid Stålberg, den 15 mars
Lisa Karlsson, den 12 april.


MARIAKYRKAN - DIN KYRKA?

Alla behöver en kyrka – någon gång!
Vilken kyrka vill du ska vara din?


Vi lever idag i ett samhälle, där vi måste göra många val. Vi väljer husläkare, elleverantör, bank, telefonbolag och kanske optiker. Och vi kan byta, om det inte passar oss. Har du valt din kyrka?
På 1800-talet tillhörde alla svenskar statskyrkan. Fram till 1858 var det faktiskt förbjudet att samlas till husandakt utanför kyrkan.
Under 1800-talet växte olika frikyrkor fram i Sverige.
Tillsammans med arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen bidrog de starkt till att forma vårt moderna, demokratiska samhälle.
Mariakyrkan har sina rötter i två av dessa frikyrkorörelser, Svenska Missionsförbundet och Svenska Baptistsamfundet.
Dessa båda kyrkor har nu tillsammans med Metodistkyrkan gått samman till Equmeniakyrkan
År 2000 upphörde statskyrkosystemet i Sverige. Nu är alla kyrkor "frikyrkor"!
Mariakyrkan vill gärna vara din kyrka!
Du behöver inte vara medlem för att besöka våra gudstjänster eller andra samlingar. Du är välkommen att i vår kyrka söka stillhet och gudskontakt. Du är välkommen att hos oss söka tillfredsställa det andliga behov, som alla människor innerst inne känner.
Vi skickar gärna vår programtidning till dig, om du inte redan får den.
Skicka ett mail till oss så ordnar vi det!
Välkommen att välja Mariakyrkan till din kyrka!Mariakyrkans församling i Katrineholm
Församlingen bildades 1990 genom att Katrineholms Immanuelsförsamling, tillhörande dåvarande Svenska Missionskyrkan, och Katrineholms Baptistförsamling, tillhörande dåvarande Svenska Baptistsamfundet, förenades.
Församlingen var alltså från 1990 ansluten till såväl Svenska Baptistsamfundet som Svenska Missionskyrkan.
2011 bildade de tre samfunden Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige ett nytt gemensamt samfund, som heter Equmeniakyrkan. Församlingen tillhör alltså nu Equmeniakyrkan.
Läs mera om vår församling
Några bilder från tidigare arrangemang.


Från KK-joggen 2009.


Från gudstjänsten 22 mars 2009.


Vid försäljningen i Mariagården den 18 mars 2006
kunde man köpa godis som Torsdagsklubben gjort!


Barnkören sjunger vid kulturnatta´ i september 2005.


Loppmarknad och auktion utanför kyrkan i maj 2005.


Konfirmanderna medverkar vid gudstjänsten den 28 maj 2005.  Aktuellt


PÅSKFEST2014-04-17

På påskaftonens eftermiddag bjuds vi alla till påskfest.
I år äger den rum i Sandbäcksgården. Vi startar kl. 15.00 med en kort andakt. Sedan bjuds vi till bords för att äta en enkel påsktallrik. Det kommer också att bjudas på musik.
VÄLKOMNA!

 
EMMAUSVANDRING2014-04-17

Annandag påsk läser vi berättelsen om lärjungarna som var på vandring bort från Jerusalem till den lilla byn Emmaus. De var ledsna och uppgivna efter att ha sett Jesus avrättas på korset. Under sin vandring får de sällskap av en man. När de kommer fram till sitt mål, upptäcker de att det är Jesus som vandrat med dem.
På måndag, Annandag Påsk, gör vi en liten Emmausvandring i Katrineholm. Vi samlas vid Katrineholms kyrka kl. 9.00. Sedan gör vi en kort liten vandring i centrum. Vi stannar vid några platser och ber för vår stad och de människor som bor och verkar här.
Tillbaka vid Katrineholms kyrka får vi först kaffe och smörgås för att värma upp oss.
Kl. 11.00 möts vi till Emmausmässa.
Välkomna att vandra med eller att bara fira gudstjänst tillsammans.

 
Café Maria med mänskligt tema 2014-04-07


Vid årets andra Café Maria den 6 april fick vi lyssna till Mats Holmberg, doktorand i vårdvetenskap, som gav oss inblickar i hur akutvården kan bli mänskligare.
Läs mera genom att klicka här

 
TORGCAFÉ2014-03-24


Försäljarna stod redo när vårt Torgcafé öppnade portarna i lördags förmiddag. Här bjöds hembakat bröd, hemlagad sylt, hemstickade sockor och hemvirkade grytlappar. Till detta en mängd olika lotterier.
När man handlat sig trött kunde man pigga upp sig med kaffe och våfflor.
Tack till alla er som kom och gjorde vår dag till en glädjens dag. Och som hjälpte oss att samla in en god summa till församlingens verksamhet.
Se flera bilder genom att klicka här.

 
Färgstark kör med fart och fläkt2014-03-23


Vid gudstjänsten på Marie bebådelsedag medverkade Barn- och vuxenkören

Se flera bilder genom att klicka här.

 
Bilder från församlingen2013-12-16

3:e söndagen i advent deltog barnkören På G med luciatåg i gudstjänsten,I söndagsskolan den 2:a söndagen i advent pratade vi om Jesu födelse, eftersom det var sista söndagsskolan före jul. Vi använde "magnetteater" för några scener. På bilden nedan är det några herdar som är på väg till Maria och Josef med Jesusbarnet längst borta i hörnet. Herdarna flyttade på sig med hjälp av magneter som vi hade under locket. Eftersom figurerna var av trä och tyg så var vi tvungna att ställa dem på gamla järnhaltiga ettöringar från 1940-talet. Då funkade det fint, och herdarna kom fram till Jesusbarnet så småningom!

Ett bildsvep från gudstjänsten på 1:a advent hittar du genom att klicka här.

 
KYRKORNAS GLOBALA VECKA FÖR RÄTTVISA2013-11-24


Som avslutning på Kyrkornas Globala vecka för Rättvisa bjöd KSR in till en samling i Mariagården med Diakonia-aktivisten Emma Färdeman

Läs mera genom att klicka här.

 
Aina Rasmussen ny ordförande2013-10-27


Aina Rasmussen valdes enhälligt till ny ordförande vid Mariakyrkans församlings årsmöte den 27 okt. Hon efterträder Lars Liljegren, som avböjt omval som ordförande men kvarstår i styrelsen. Lars avtackades under kaffepausen för sina insatser av Göran Isacsson. Ny i styrelsen blev också Bo Karlsson. Övriga styrelseledamöter är Lars Panzar, Martin Poyser, Roger Östlund, Leifgunnar Wågenberg, Barbro Medin, Christer Tak, Göran Isacsson och Mariana Ljunggren.
Verksamhetsberättelsen speglar en aktiv församling med många verksamhetsområden utöver den självklara söndagsgudstjänsten, till vilken många nya människor den senaste tiden sökt sig. Relativt nya aktiviteter är pilgrimsvandringar och torsdagarnas konstcafé. Andakter, bönesamlingar och onsdagarnas "mitt-i-veckan"-träffar är mera traditionella aktiviteter, och en "återbruksgrupp" bidrar till att ta till vara uttjänta bruksföremål, så att de kan komma till användning såväl här hemma som i det internationella missionsarbetet.
Kören och den ekumeniska musikkåren medverkar regelbundet vid gudstjänster och även andra samlingar. De ekumeniska kulturfrukostarna i Mariagården tre gånger per termin är vanligen välbesökta, och det ekumeniska klimatet i staden är gott med bl.a. ekumeniska jul- och påskfester.
Ekonomiskt har det gångna året inneburet en rörelseförlust, och arbeten har inletts för att framöver minska uppvärmningskostnaderna genom energieffektivisering. Det finns även förhoppning om att kunna öka intäkterna genom bl.a. serveringar och försäljningar.
Ing-Marie Panzar informerade om Mariakyrkans Ungdoms årsmöte som hölls dagen innan. Ungdomarna antog då nya stadgar som anknyter till riksorganisationen equmenias verksamhet. Lokalt bedrivs barnkör och barnmusik samt söndagsskola.


Presidiet med mötesordföranden Ove Melin flankerad av sekreteraren Barbro Medin och avgående ordf. Lars Liljegren.

 
Ljusstöpning i Mariagården2013-10-26


Sommartiden är förbi, höststormarna tjuter, och snart är det jul! Då vankas ljus i varje hus, och den 26 oktober bröt stora ljusastöpet ut i Mariagården. Klicka här. för ett bildsvep från evenemanget för er som missade det - och för er som var där och stöpte!

 
VÄRLDENS BARN2013-10-03


Med en hejdundrande konsert på fredagskvällen kulminerade årets insamling till Världens Barn. Under lördagen var alla organisationer ute för en sista insamlingsdag och när dagen kommit till sitt slut kan vi räkna in 261 649 kr, en ökning från förra året med ca 14.000 kr. Ett stort tack till alla som medverkat till detta.

 
Kulturfrukost med landshövding2013-09-21


Vid kulturfrukosten den 21 september talade landshövding Liselott Hagberg om "Viktiga frågor för Sörmlands framtid".

Läs mera genom att klicka här.

 
Resan till "En annan del av det fagra Östergyllen"2013-09-20


Ni som vill friska upp minnet av årets östgötaresa, och ni som missade den och är nyfikna på vad ni gick miste om kan klicka här.

 
Åter succé för våffelserveringen!2013-08-06


Vad vore KK-joggen utan Mariakyrkans våfflor?
Tack, alla som håller traditionen levande, och tack alla som ser till att arrangemanget fungerar!

 
ATT VANDRA MED SKAPAREN I FÖRSOMMARTID2013-06-02
Försommarsolen lyste som allra grannast när vi samlades utanför Mariakyrkan. Vi, var en grupp på 8 personer, som bestämt oss för att gå en pilgrimsvandring.
Vi for till Lilla Bromma där Aina Rasmusen mötte oss. Hon var vår färdledare för dagen.
Aina introducerade oss i pilgrimmens sju nyckelord: långsamhet, frihet, enkelhet, bekymmerslöshet, tystnad, andlighet och delande. Sedan inledde hon dagens tema, skapelsen.
Under vandrings gång gjorde vi pauser där vi höll en kort andakt. Aina läste en bit ur skapelseberättelsen, vi sjöng och vi bad tillsammans.
I närheten av Vallmotorp satt vi ner vid en sjöstrand och firade nattvard tillsammans.
Strax innan vi var tillbaka vid Lilla Bromma kom regnet.

 
Lovordad konsert 2013-03-25

Konserten Ring of fire - Sånger av Johnny Cash den 23 mars i Mariakyrkan fyllde kyrkan till sista plats.
”Att göra en konsert av det här slaget i en frikyrkolokal som Mariakyrkan är helt rätt”, menar Katrinholmskurirens recensent Carina Nitz och fortsätter: ”Liksom att samarbeta med en kör och en körledare som Hasse Thörnberg. Religiositeten i musiken kom till tydligt uttryck, och känslan av att sitta i en het kyrka i den amerikanska södern var angenäm i den kalla vårkvällen.”
Läs hela recensionen genom att klicka här.

 
Israel-Palestina i fokus 2013-03-04


Den 3 mars fick vi lära oss mycket om livet i Israel/Palestina idag. Det var Lars Liljegren, Aina Rasmussen och Kristina Färdeman som delade med sig av sina erfarenheter från resor i området.
Läs mera genom att klicka här.

 
Kulturfrukost med Anneli Jordahl2013-02-09


Kulturfrukosten med Anneli Jordahl i Mariagården den 9 februari blev välbesökt, och deltagarna fick lyssna till en intressant genomgång av hennes författarskap och hennes utveckling.
Läs mera genom att klicka här.

 
Utmaning för oss i Kenya 2012-12-05


Leah Odongo-Ogesare, som gästade oss i Katrineholm under Kyrkornas globala vecka sammanfattar sin sverigevistelse så här:
Under de intensiva dagarna i Sverige har jag mött ett otroligt engagemang! Jag är särskilt imponerad av ungdomarna och berörd av de äldre. Kyrkornas globala vecka är ett mycket intressant koncept som jag tar med mig hem till Kenya som en utmaning för oss i kyrkorna.

 

Program
En veckas program   Kommande program

2014-04-18 11:00Gudstjänst
Långfredagen. Korset. Luk 23:26-49
Wera Olovsson. Kristina Färdeman

 
2014-04-19 15:00Påskfest
Sandbäcksgården.

 
2014-04-20 11:00Gudstjänst
Påskdagen. Kristus är uppstånden. Luk 24:1-12
Kristina Färdeman.
Kyrkkaffe.

 
2014-04-21 09:00Emmausvandring
Start från Katrineholms kyrka.

 
2014-04-21 11:00Emmausmässa
Katrineholms kyrka.

 
2014-04-22 10:00Bön

 
2014-04-22 14:00Återbruk

 
2014-04-24 12:00Lunchandakt
Torsdagsöppet i Caféet.

 
  Funktioner
 
Bibelordet
Luk 24:1-12
"Påskdagen
Kristus är uppstånden
Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: ”Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen: att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen.”Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de alltsammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. "

Tidigare bibelord

Sök i Bibel 2000 - bibeln.se

Slå upp en eller flera verser [?]
Sök efter ord [?]

Snabbfrågan
Brukar du rekommendera Mariakyrkans hemsida till dina vänner?
Ja, självklart
Nej, men det ska jag börja med!
Vet ej
Senaste nytt från Sändaren
ICA drar tillbaka "nattvardsreklamen"
Ica:s reklamfilm inför påsken väckte starka reaktioner. En sekvens i filmen visar hur Ica-personalen äter påskmiddag och då använder Jesu instiftelseord "min kropp och mitt bröd". Det fick trogna Ica-kunder att hota med bojkott. Nu drar ICA tillbaka reklamen.


PMU förlorar ramavtal
Pingstmissionens biståndsorgan PMU Interlife förlorar sin ramstatus hos Sida. - Vi är chockade och bestörta, säger PMU:s direktor Niclas Lindgren till Dagen.


Gudstjänstprotest när nazister tågar
Nazistiska Svenskarnas parti har fått tillstånd att demonstrera i centrala Jönköping på 1 maj. Som en protest kommer kyrkorna samtidigt att samlas till en utegudstjänst i samma område. - Vi kan inte stillatig-ande se på när något sådant här händer, säger Ulf Eriksson, pastor i Immanuelskyrkan.


Jarlahuset vinner Glaspriset 2014
En innergård konstruerad som en glasvas vinner Glasbranschföreningens Glaspris 2014.


Inget beslut om samkönat äktenskap i norska kyrkomötet
Det norska kyrkomötet sa nej till äktenskap för par av samma kön. Men ingen annan ståndpunkt fick heller majoritet.


Antalet scouter i Equmenia halverat
Equmeniascouter har halverats sedan 2005. Nu ska Equmenias scoutstag utreda vad minskningen beror på. Är det rapporteringen av medlemmar som är problemet eller är det ledarbristen?


Statistik
Just nu
Besök idag
Besök tot
  
2
11
336359